specjalizacyjnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W przyjmowanych rozwiązaniach organizacyjnych dlatego właśnie etapu kształcenia nauczyciela w okresie jego pracy zawodowej należałoby określić miejsce i zadania oddziałów IKN. W miarę wzrostu naukowego i dydaktycznego poziomu wyprofilowanych specjalizacyjnie zakładów i pracowni oddziałów terenowych IKN, mogłyby one coraz szerzej i częściej być organizatorami planowych pedagogicznych czy też dydaktycznych spotkań i seminariów lub kierowanego samokształcenia młodych nauczycieli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krawcewicz, Stanisław 1979. Współczesne problemy zawodu nauczyciela, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.