speckomisja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czyli konstrukcje uchodzące do niedawna za kalki rosyjskie, w których skład wchodzi wyraz określany (w całości) i część wyrazu określającego, np. litredakcja ‘redakcja literacka', rednacz ‘redaktor naczelny’, gensek ‘sekretarz generalny’, politbiuro ‘biuro polityczne', a zwłaszcza wyjątkowo popularna speckomisja ‘komisja specjalna’. W świetle przykładów za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gruszczyński, Włodzimierz, Bralczyk, Jerzy, Majkowska, Grażyna (red.) 1999. Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Hali­nie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, Warszawa : Aspra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.