spectermin

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 0 współczesnych twórcach, m.in. o Wilhelmie Machu - zabłąkanym w dzisiejszym świecie filarecie, o Jarosławie Iwaszkiewiczu, który z latami nabrał wyraźnych dźwięków starego złota i przejrzystości obowiązującej każdego rzetelnego artystę, o Zbigniewie Bieńkowskim - jednym z najodpowiedzialniejszych stylistów dzisiejszych, najmniej obciążonych pychą specterminów i definicji. Szczególnie podziwia Tadeusza Różewicza, któremu duża kultura humanistyczna nie pozwala na barbarzyństwa, i który wyróżnia się wśród tłumu młodocianych Tyrteuszów, fuvenalów i feremiaszów ostatniej doby - wyrobieniem oblicza poetyckiego 1 dojrzałością swego człowieczeństwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kolińska, Krystyna 2000. Parnas w Oborach, Warszawa : Prószyński i S-ka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.