specustawa

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dziennikarzom można przypisać „bezpośredni import” tylko niewielu zapożyczeń. Należą do nich zapewne złożenia tworzone według obcych wzorów słowotwórczych z cząstkami agro-, euro-, eko- (agroturystyka, agroliga, eurowybory, europoseł, ekomityng, euroekomityng), a zwłaszcza nacechowane ujemnie określenia z cząstką spec- {specgrupa, speckomisja, specustawa). Z zapożyczeń właściwych można przypisać dziennikarzom media, medialny i multimedia, a z zapożyczeń semantycznych: konferencja (wschodnia, zachodnia) koszykówki amerykańskiej (to dziennikarze sportowi - z serwisów agencyjnych) i kryzys humanitarny oraz katastrofa humanitarna (to z serwisów politycznych)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bralczyk, Jerzy, Mosiołek-Kłosińska, Katarzyna (red.) 2000. Język w mediach masowych, Warszawa : Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.