specyfikowalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obie interpretacje pozostają w konflikcie, kiedy formuła jest spełniona przez pewien niespecyfikowalny przedmiot i nie jest spełniona przez żadne specyfikowalne przedmioty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Quine, Willard Van Orman 1995. Różności. Słownik prawie filozoficzny, przeł. C. Cieśliński, Warszawa : Fundacja Aletheia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.