spedycja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ców na jedno przedsiębiorstwo. Uwidoczniona przytoczonymi cyframi znacznie gęstsza sieć placówek handlowych na Wybrzeżu uzasadniona jest tym, że miasta Wybrzeża zasilane są codziennie przybywającymi do pracy ludźmi z głębi województwa, korzystającymi z przedsiębiorstw handlowych w miejscu pracy, że siła nabywcza mieszkańców miast portowych jest większa niż mieszkańców pozostałych terenów, że miasta portowe są ośrodkiem stałego ruchu ludności z kraju jak i obcokrajowców oraz wreszcie koniecznością istnienia przedsiębiorstw handlowych wzgl. pomocniczych specjalnego typu obsługi życia portowe¬ go jak: maklerskich, spedycji morskiej, rzeczoznawców itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
DBGosp - Dolnośląski Biuletyn Gospo­darczy (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.