spektroanaliza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gotów, by was podziwiać Plejady, Oriony...” Innym razem mówił: „Świat jest nieskończenie bogatszy od naszych najśmielszych przypuszczeń i najbogatszych fantazji, i w przeciwieństwie do smętku wiersza francuskiego filozofa-poety G u y a u O spektroanalizie i monotonii świata należy się spodziewać coraz bardziej niespodziewanych odkryć i obrazów świata.” Stąd religia była dlań funkcją podziwu, wdzięczności i ostatecznie Amor Fati, wszczepiając czuły nerw, jakim jest człowiek, w „system nerwowy” świata. Fakt, że ciągle rodzi się religia i będzie się odradzać i że...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vincenz, Stanisław 1983. Po stronie dialogu. T. 2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.