spektrofotometr

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2. Z powodu pochłaniania pewnych drgań świetlnych oksyhemoglobina może być oznaczona spektrofotometrycznie. Badania te polegają zazwyczaj na oznaczeniu ilości światła, pochłanianego przez ciecz badaną w określonej grubości warstwy. Przyrządy, służące do mierzenia ilości światła pochłoniętego, nazywamy spektrofotometrami. Znając ilość światła pochłoniętego przez dany roztwór, można zapomocą prostych wzorów znaleźć ilość barwnika zawartą w cieczy, określiwszy raz na zawsze spółczynnik pochłaniania tego ciała...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arthus, Maurice 1922. Podstawy chemji fizjologicznej, przeł. M. Dominikiewicz, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.