spektrogram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wanym m. fotoelektrycznym (obiektywnym) wiązka światła, pochodząca ze źródła stabilizowanego, po przejściu przez substancję pochłaniającą, a następnie przez szczelinę (kolistą przy pomiarach zaczernień punktowych, np. obrazów gwiazd, lub liniową przy pomiarach zaczernień ciągłych, np. spektrogramów), pada na komórkę fotoelektr. lub fotodiodę, połączoną z galwanometrem. Miarą zaczernienia jest wielkość wychylenia wskazówki galwanometru odczytywana na skali (w m. nierejestrujących) lub samoczynnie zapi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.