spiekliwość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) oczyszczanie rusztów od spodu. Długość rusztowin bywa zatem 5(J0 do 650 mm, a wyjątkowo tylko większa; wysokość na całej długości (z wyjątkiem oporów) jednostajna, równa ‘/a do 1/e rozpiętości; grubość rusztowiny, a zwłaszcza szerokość przewiewia między ruszlowinami zależy od spiekliwości węgla, płynności żużla, siły ciągu i t. p...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.