społeczno-poznawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kładamy nadzieję swojego życia. Nie potrzebuję chyba dodawać, że konkurs, którego warunki mówiły o konieczności sporządzenia opisu obecnej sytuacji bytowej i psychologicznej (zanim ktoś przystąpi do snucia ogólnych refleksji na temat swojego stosunku do przyszłości), miał również cele społeczno-poznawcze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.