społecznoprodukcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pytanie zatem, które powstaje w odniesieniu do poszukiwania środków utrzymania pełnego zatrudnienia w gospodarce kapitalistycznej w okresie pokoju i zapewnienia jej wzrostu gospodarczego, brzmi: jakie rynki zbytu są dostępne takiej gospodarce, rynki zbytu o charakterze społecznoprodukcyjnym, bardziej społecznie użyteczne niż rynki zbytu militarne, aby wchłonąć nadwyżkę oszczędności społeczeństwa?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gillman, Joseph M. 1969. Kryzys amerykańskiej prosperity, tłum. Z. Chodkiewicz, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.