spowszednienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stępnym. A przytem niema w jego wykładzie ani rozwlekłości, ani przesadnego popularyzowania, spowszednienia nauki i jej tonu. Jest to wykład i styl najpiękniejszy, jaki można pomyśleć, klasyczny, w którym największa możliwa jasnośd, prostota i zrozumiałość łączy się z całą powagą i dostojnością nauki. Pod tym względem Śniadecki może być wzorem dla wszystkich^ którzy potrzebują naukowego stylu i wykładu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1904. Historya literatury polskiej. T. 4-5, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.