sprzedawca-propagandzista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niż k a s z ę“ (Trybuna Ludu 1955, nr 57). Główną bolączką wiejskiego kolportażu literatury jest personel nje przeszkolony fachowo i dlatego nie przygotowany do upowszechnienia książek oraz słaba opieka, jaką zarządy Gminnych Spółdzielni roztaczają nad sprzedażą wydawnictw. Jakkolwiek niewątpliwe są zasługi i dobra wola CRS w dziedzinie propagowania i popularyzowania książek na Wsi, to jednak wychowanie socjalistycznego sprzedawcy-propagandzisty książek wydaje się przerastać możliwości tej instytucji. Autor apeluje o aktywną i szybką pomoc ze strony „Domu Książki" a także Pełnomocnika Gromadzkiego Rady Czytelnictwa i Książki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.