spulchnieć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podobnie jak Flick, Quandt i znaczna większość dzisiejszych prywatnych władców koncernów w Republice Federalnej Rudolf August Oetker nie musiał wykopywać sobie mozolnie dołków startowych. Istniały już — choć po części przysypane gruzem. Kamień węgielny pod rozgałęziony związek firm Oetkera został położony już w ubiegłym stuleciu i tym, co pomogło mu spulchnieć do obecnych rozmiarów, był w rzeczy samej proszek do pieczenia. U początków stały nie ryzykowne machinacje giełdowe i sprytne pociągnięcia w ciężkich sytuacjach gospodarczych i politycznych, jak w przypadku innych koncernów rodzinnych, lecz wykrycie luki na rynku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jungblut, Michael 1977. Bogaci i superbogaci w RFN, tłum. D. Borkowska, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.