stanowo-konserwatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) maskowaną, ale nie oszczędzając nawet osoby cesarza. W 1839 r. powstał Dolnoaustriacki Związek Przemysłowy, którego protektorem był arcyksiążę Karol, kuratorem minister Kolowrat, a honorowym członkiem arcyksiążę Jan. Byli to ludzie, którzy uważali się za przeciwników Metternicha i jego systemu, a reprezentowali ten odłam liberalizmu, który miał charakter stanowo-konserwatywny, a więc zwalczał system policyjno-absolutystyczny z pozycji odsuniętego od wpływów czynnika arystokratycznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wereszycki, Henryk 1972. Historia Austrii, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.