starocerkiewizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W języku staroruskim tę samą rolę spełniają starocerkiewizmy. W części są to zapożyczenia z języka greckiego, znacznie częściej kalki utworzone na wzór tegoż języka. Zapożyczenia z języków orientalnych dotyczą spraw z zakresu władzy i handlu. Pewna część nazw towarów orientalnych przedostała się do języka staropolskiego. Wyrazy pochodzenia normańskiego dotyczą mniej więcej tego samego, praktycznego kręgu kulturalnego 15...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Urbańczyk, Stanisław 1979. Prace z dziejów języka polskiego, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.