starowysokoniemiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zainteresowania Łempickiego nie ograniczały się jednak tylko do kręgu zagadnień literaturoznawczych, ale sięgały też często w sferę daleką od jego specjalności. I tak w r. 1920 ogłosił rozprawkę pt. Zasadnicze problemy współczesnego językoznawstwa, a w rok później O monoftongizacji starowysokoniemieckiej. Pisał też o Podaniach o bohaterach referując poglądy Kera i Heuslera na to zagadnienie, a także o Spenglerze i Ibsenie, oraz ogłosił obszerną rzecz w języku niemieckim o Shaftesburym, którego działalnością i wpływem na estetykę XVIII w...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1984. Semantyka. T. 1, przeł. A. Weinsberg, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.