statek-ambasador

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zwrócono również wielką uwagę na dobór załogi, która miała być zaokrętowana na ten statek-ambasadora : Wydział Załogowy w Gdyni otrzymał polecenie, aby wyznaczona załoga przedstawiała kwiat personelu pływającego, zarówno pod względem zawodowym jak i ideologicznym. W praktyce jednak przeważyło kryterium ideologiczne, toteż — zupełnie obiektywnie oce...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.