statyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) styl egipski i według niego wznoszono gmachy. Stożkowy kształt mieszkań ludzkich zaczęto stosować i do grobowców, a faraonowie. lubując się w kolosalnych konstrukcjach, przedłużali spadziste ściany swoich mauzoleów, których trójkąty, połączone w górze, tworzyły bloki piramid. Ze względów na statykę i harmonję podstawie nadawano formę czworoboku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Godlewski, Franciszek 1930. Wśród znieważanych bogów. Z podróży na Wschód, Warszawa : Dom Książki Polskiej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.