statystyczno-epidemiologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W rozważaniach nad dynamiką chorób proliferacyjnych w zespole warunków ekologicznych ograniczyłem się do jednego typu chorób nowotworowych, tj. białaczki ludzi i zwierząt. Hipoteza robocza streszcza się w założeniu, że skoro badania statystyczno-epidemiologiczne przeprowadzone w ramach hematologii geograficznej pozwalają już dziś stwierdzić zagęszczenie określonego typu białaczek w parametrach czasu i przestrzeni, można przystąpić do drugiego etapu, tj. określenia i naukowej weryfikacji czynników białaczkotwórczych, poczem przejść do etapu trzeciego — świadomego ich eliminowania ze środowiska, czyli profilaktyki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.