steksturowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Strefa odkształceń plastycznych II stanowi najgrubszą strefę WW, która zawiera najbardziej odkształcone plastycznie krystality. Grubość tej strefy i jej ukierunkowanie zależą od plastycznych własności składników osnowy materiału, od sił działających na WW materiału (sił obróbki lub tarcia) oraz od temperatury, towarzyszącej procesowi obróbki. Strefa ta składa się najczęściej z następujących stref składowych: la — strefa stek s tur o wania — steksturowanie tej strefy, czyli wyróżnione statystycznie zorientowanie krystalitów z punktu widzenia ich elementów sieciowych (np. płaszczyzny lub kierunki krystalograficzne) powstaje w wyniku działania jednokierunkowego sił odkształ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Laber, Stanisław 1985. Analiza współzależności pomiędzy stanem warstwy wierzchniej a właściwościami użytkowymi żeliwnych elementów maszyn obrabianych nagniataniem, Zielona Góra : Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.