stenografowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozmaicie ujmowano obiektywne jego cele. Jedno jest przy tym pewne i stałe: proces kształcenia się polega w dużej mierze na zdobywaniu wiedzy. W rachubę wchodzą oczywiście również tzw. umiejętności, np. umiejętność czytania, pisania, stenografowania, ponadto różne sprawności, np. gimnastyczne, jednakże na czoło występuje bez wątpienia wiedza. Takim przedmiotem nauczania względnie uczenia się. jak matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia, geografia, literatura, psychologia, socjologia, ekonomia i wiele innych „odpowiada" właśnie i przede wszystkim wiedza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pieter, Józef 1963. Psychologiczne problemy samokształcenia, Warszawa : Nasza Księgarnia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.