stenoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W październiku i grudniu ub. roku podczas pobytu chorej w klinice, stwierdziliśmy typową chorobę reumatyczną z mitralną wadą serca w postaci „czystej” stenozy III stopnia z rytmem zatokowym, oraz charakterystyczne odchylenia od normy sylwety serca i zmiany osłuchowe z obecnym tonem otwarcia. Elektrokardiogram wykazywał normogramowe ustawienie osi elektrycznej serca, prawidłowy rytm zatokowy z częstością 100/min. oraz zaznaczone cechy przeciążenia przedsionka lewego. (Tablica I, rys. 1)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iwankiewicz, Stanisław (red.) 1971. Magistro et medico. Profesorowi doktorowi habilitowanemu doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pedagogicznej i lekarskiej, Wrocław : Akademia Medycvzna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.