stereokamera

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) KRYMINALISTYKA II 1 Ambulans Służby Ruchu MO. na pierwszym planu doczna stereokamera Wilda; 2 Fragment pracowni gra metrycznej: za pomocą specjalnego przyrządu, zw. ; grafem, i na podstawie zdjęcia stereoskopowego ekspert konuje szkic miejsca wypadku drogowego; 3 Szkic mił wypadku: 4 Pracownia Działu Biologiczno-Medyczn] S Mikroinfraskop, przyrząd do wzrokowego badania dej dów rzeczowych w promieniach podczerwonych; 6 Fj ment pracowni identyfikacji głosu ludzkiego: 7 Dział MeJ noskopii: badania za pomocą mikroskopu porównawcz zdjfcia: Zakład Kryminalistyki KC |...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.