sternikowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Srebro-pierzasty zob. Srebro-pierzasty; Srebrzeć Słów F 7, 265; Uj P 112; Starosławny Pol PJ 2, 20; Zal P 2, 14, 218; Zal P 3, 71; Zal P 4, 211; Sternikowski Gar Pis 90; St.ęskniać „niebiankę [...] darmoś stęsknią!” An TygLit 1842, 16, 122; Stęsknić ‘zatęsknić się' Biel D 19; Stłumiany Bal KPLit 11; Stobarwy Zal P 1, 123; Stokolorowy Budź Pierw 46; Stoustny Kam Przekł 91; Stóbarwy Zal Mel 2, 141; Stófarbny Budź Pierw 56; Stówieczny MChodź DzO 23; Strażniczyć ‘trzymać straż' Zm WS 3; — por. L: strażnikować;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.