stopliwość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lecz i ta się kończy: wzrost ilościowy głosów coraz bardziej utrudnia słyszenie linearne, a wzmaga stopliwość większej ilości dźwięków, podkreślając ich walory wertykalne. To zwiększenie ilości głosów prostą drogą prowadzi już do akordowego słyszenia, a ono — do uporządkowania odniesień między akordami. Ale poprzednio ich współbrzmieniowe stosunki są mniej istotne, stąd właśnie liczne ostre, nie rozwiązy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissa, Zofia 1965. Szkice z estetyki muzycznej, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.