student-nauczyciel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W Niemieckiej Republice Demokratycznej proces praktycznego przygotowania nauczycieli stanowi istotny składnik ich kształcenia w ciągu czterech lat nauki. Kształcenie to obejmuje praktykę w placówkach opieki wychowania przedszkolnego oraz w szkole, pracę na obozach i koloniach w czasie wakacji. Proces przygotowania praktycznego obejmuje również dwuletni staż po zakończeniu studiów, kiedy to student-nauczyciel prowadzi 26 godzin lekcji tygodniowo pod kierunkiem nauczyciela specjalisty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krawcewicz, Stanisław 1979. Współczesne problemy zawodu nauczyciela, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.