student-polonista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nem uwzględnieniem działu literackiego. Biorąc pod uwagę ten bardzo ważny szczegół Programu, można normalny porządek kolokwjów, egzaminóiw i ćwiczeń przedstawić w następującej tablicy, schematyzującej przeciętny przebieg studjów; W tablicy tej litery A. i B. oznaczają dwa główne okresy studjów; okres pierwszy obejmuje przedmioty, obowiązujące wszystkich studentów-polonistów, a okres drugi rozpoczyna przeprowadzoną w Programie bifurkację na grupę języka polskiego i grupę historji literatury polskiej. Cyfry rzymskie wskazują na lata, a cyfry arabskie — na trymestry...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szober, Stanisław 1927. Jak studjować język polski w uniwersytetach, Warszawa : Nakł. Koła Polonistów Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.