student-rusycysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W serii Z pism Dostojewskiego wydawanej przez PIW pod redakcją Pawła Hertza ukazały się Wspomnienia z domu * umarłych w przekładzie Czesława Jastrzębca-Kozłowskiego oraz Skrzywdzeni i poniżeni w przekładzie Władysława Broniewskiego. W latach gdy Dostojewski nie był u nas wydawany, stał się on, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, jakąś literacką legendą. Nie tylko szerokie kręgi czytelników, ale nawet studenci-rusycyści nie znali jego dzieł...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.