student-senior

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jący jeszcze języka, którym mieli się posługiwać, i rozpoczynający naukę od podstaw. Druga klasa składała się z zaawansowanych do tego stopnia w wybranym języku, że mogli w nim słuchać wykładów. Klasa trzecia przeznaczona zaś była dla tych, którzy umieli już wykładać w danym języku. Każda z klas miała swego opiekuna, studenta-seniora, odznaczającego się doskonałą, wyniesioną już z domu, znajomością swego języka. Klasom polskim przewodniczyli więc seniorzy Polacy, litewskim — Litwini...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bieńkowski, Wiesław 1983. Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855. W służbie umiłowanego języka, wyd. 2, rozszerz. i popraw., Olsztyn : Wyd. Po­je­zierze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.