student-sportowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tapr.flz.gult:~TW nr 12'. s. 757-^ * Zbadano 300 studentów-sportowców celem ustalenia ich stopnia wytrenowania elektroencefalogramem/EEG/. różnice EEG u zawodników różnych dyscyplin sportu oraz współczynnika korelacji EEG z danymi układu krążenia. Bioprądy odprowadzano unipolarnym sposobem za pomocą 15-kanałowego elektroencefalografu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szubra, Tadeusz (red.) 1975. Bibliografia do tematu Teoria treningu sportowego, Warszawa : AWF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.