student-teolog

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale utrzymuje najbliższe braterskie stosunki ze wszystkimi Kościołami, które się na to godzą. Jest w bezpośredniej łączności z Watykanem, a jego przeor osobiście z papieżem. Ale jednocześnie najformalniej i najlojalniej utrzymuje łączność ze swoimi wyznaniowo-kościelnymi władzarńi w kraju swego obecnego zamieszkania, jak i swego pochodzenia. Dzieło to bowiem zostało zapoczątkowane w Szwajcarii (w Lozannie wśród studentów-teologów wyznania reformowanego, a wśród braci są obecnie także ludzie z Francji, z Danii, z Ameryki, z Holandii itd. Uznają za równorzędne wszystkie rytuały kościelne. Dla swoich nabożeństw ułożyli liturgię z głównych części mszy katolickiej i liturgii prawosławnej, wzbogaconą ewangelickim śpiewem i licznymi cytatami biblijnymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.