student-wychowanek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wiosna roku 1916 przyniosła nieoczekiwaną sensację literacką, mianowicie grupa studentów-wychowanków Uniwersytetu Jagiellońskiego, skupiona w Piotrogrodzie, poczęła wydawać tam miesięcznik „Myśl Narodowa”, której współpracownikami byli zarówno znani i cenieni profesorowie, jak młodzi adepci nauki, których wojna rzuciła do Rosji. Sensacją numeru rozpoczynającego czaso...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian 1997. Na polach elizejskich literatury polskiej. Portrety i wspomnienia, Warszawa : Tow. Literackie im. Adama Mickiewicza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.