studium-diagnoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ’Charles Newman, autor wnikliwego i często prowokacyjnego studium-diagnozy współczesnej kultury amerykańskiej The Post-Modern Aura. The Act of Fiction in an Age of Inflation, polemizuje z przeciwstawieniem chaosu współczesności - „ładowi” czasów wcześniejszych: ...trudno byłoby...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kresy - Kresy (Lublin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.