studiym    Hasło odrzucone

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak się przedstawiały pomysły Żuławskiego w pierwszym zbiorze jego poezyj. W najnowszym, wydanym roku zaprzeszłego (1900), obok pozostałości dawniejszych, widzimy już poglądy nowe. Autor oddawał się sumiennym studyom filozoficznym, szczególniej nad Spinozą, rozczytywał się w .Schopenhauerze i Hartmannie, chętnie przebywał wśród mędrców i poetów indostańskich czyli „hindyjskich“, jak on pisze, i wyrobił sobie przekonanie, że cała nasza wiedza, doświadczeniem zdobyta, jest nabytkiem lichym, gdyż nie zaspakaja duszy naszej, stawiającej sobie samej natrętne pytania, gdyż jest „chlebem, co żre jelita i głód jeszcze wzmaga“. Prawda, zdobyta przez rozum analityczny,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chmielowski, Piotr 1901. Najnowsze prądy w poezyi naszej, Lwów : H. Altenberg ; Warszawa : E. Wende i Spka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.