studnica

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wyzwolonymi napoić naukami.“ ') To też Kopernik opuszczając tę perłę umiejętności, tego ducha narodu polskiego, tę przesławną akademią Krakowską, zbogaciwszy tu rozum swój naukami i wiadomościami na życie całe, najwdzięczniejszą pamięć o tej studnicy nauk zachowrał. Świadczą nam o tem najwymowniej słowa jego własne, świadczy nam list dedykacyjny Kapriniego, pisany do biskupa Maciejowskiego w przedostatnim roku życia naszego astronoma, 1 2) „Z tutejszej szkoły,“ mówi Wojciech Kaprini, „wielu nauki matematyczne czerpało... z pomiędzy których z chlubą wymie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.