studyjno-dyskusyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rogodne komunikowanie”. Wyrażono w nim sympatie dla III Świata, nie szczędząc krytyki wysoce technicystycznemu i konsumpcyjnemu I Światu. M. in. zalecono kościołom: program studyjno-dyskusyjny na temat komunikowania i kultury, zwrócenie uwagi na mniejszości językowe we wspólnotach wyznaniowych, eksperymentowanie przy użyciu alternatywnych form komunikowania, rozwijanie krytycznego dialogu z pracownikami mediów, wreszcie wprowadzenie do teologicznego programu dokształcania „studiów nad komunikowaniem w najszerszym sensie”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.