stwarzanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pomysł twórczy takiego artysty i poety, jak Słowackiego, nie zna spokoju, tylko chaotyczny wir ludzkich rojeń, wrażeń i nieskończoną zmienność jaźni. Dlatego umysł jego, jeden z najbardziej twórczych, jaki istniał kiedykolwiek, nie zna miary, jest w stwarzaniu olśniewających obrazów tak potężny, w malowaniu rzeczy wzniosłych tak doskonały, w kreśleniu powikłań psychicznych tak wybujały, zarówno w radości, jak bólu tak zaciekły, w rozpędzie i zapale tak niepowściągliwy i /nieprawidłowy — że przez ten gwałtowny napływ najsprzeczniejszych uczuć i wrażeń wznosi się ponad rozum swych jasnowidzących myśli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trzpis, Henryk 1909. Ze studyów nad Słowackim, Kraków : G. Gebethner i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.