styczniowo-marcowy    Hasło odrzucone

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej twierdził, że sprawa Biblioteki Narodowej nie jest jeszcze „dostatecznie" przygotowana, i sugerował rozważenie jej przez specjalny komitet pod przewodnictwem naczelnika Wydziału Bibliotek Państwowych Ministerstwa WRiOP, czyli Stefana Dembego. Łodyński był niewątpliwie jedynym dyskutantem, który występując jako przedstawiciel warszawskiego środowiska bibliotekarskiego wypowiedział się przeciwko Bibliotece Narodowej w tym mieście. Wypowiedź jego, najwcześniejsza z głosów polemicznych, ukazała się już w styczniowo-marcowym numerze „Przeglądu Bibliotecznego" z r. 1928...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stankiewicz, Witold (red.) 1984. 50 lat Biblioteki Narodowej Warszawa 1928-1978, Warszawa : Biblioteka Narodowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.