stygnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wstrząśnień i rewolucji, które już nastąpiły w epoce późniejszej niźli sama formacja pokładów stanowiących Kordyliery. Masy te albowiem poprzerzynane widzimy żyłami, które aż do samego wierzchu dochodzą i w rozmaitych kierunkach krzyżują się, a przedziały, rysy i szczeliny między skałami, czy je za rzeczywiste warstwowanie się weźmiemy (co zdaje mi się być bezzasadne), czy raczej za przedziały ze stygnienia mas pochodzące (jak w bazaltach), przedziały te — mówię — zawsze bardzo stromo zapadają...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Domeyko, Ignacy 1963. Moje podróże. Pamiętniki wygnańca. II, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.