stykowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) I nocnej. W każdym więc rejonie nowo uprzemysłowionym, obok specjalnych problemów rozwoju związanych z rodza; jem bazy surowcowej, branżową strukturą przemysłu i warunkami miejscowymi, występują lub wystąpią w przyszłości problemy wspólne, wynikające z podobieństwa miejsc, w których odbywa się uprzemysłowienie, z tego mianowicie faktu, że miejsca te położone są stykowo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Domański, Ryszard 1970. Syntetyczna charakterystyka obszaru. Na przykładzie Okręgu Przemysłowego Konin-Łęczyca-Inowrocław, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.