stylistyczno-artystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie na tym koniec. Pozostaje jeszcze jedno, bodajże najtrudniejsze, ale też dla badacza humanistycznego najwdzięczniejsze zadanie: wykryć z pewnością albo tylko z prawdopodobieństwem różnego stopnia przypuszczalne motywy użycia formacji swoistej, co w pewnej mierze wiąże się z jej stylistyczno-artystyczną funkcją, skutecznością i owocnością...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo