stylistyczno-formalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) M. Zarębina rozpatruje formy stopnia przymiotników i przysłówków w 10 odmianach polszczyzny mówionej, które uwzględniają zróżnicowanie stylistyczno-formalne i stanowią łącznie zbiór 100 000 jednostek wyrazowych^. Na przymiotnikowe i przysłówkowe formy stopnia przypada tu łącznie 785 użyć (ok. 0,87.). W wybranych utworach J. Iwaszkiewicza, reprezentujących wszystkie rodzaje twórczości te...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.