subiektywno-obiektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzieł sztuki). Można by powiedzieć, że jeżeli — z pewnymi zastrzeżeniami — przeżycia estetyczne są sprawdzianem wartości estetycznych, to jednak nie są ich miernikiem. Nasze sądy estetyczne mają jakiś mieszany, subiektywno-obiektywny charakter, na co już Kant zwracał uwagę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dąbrowski, Kazimierz 1986. Trud istnienia, wyd. 2, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.