substantivum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wyrazów. Tak np. w MPKJ V 204. wskazałem na to, że w polszczyźnie przemiana tenuis na media wywołałaby wielki przewrót we wzajemnych relacyach systemu semazyologicznego języka i symbolizujących go kompleksów fonetycznych, bo bardzo wiele wyrazów stałoby się identycznemi i to wyrazów blizkich znaczeniowo i syntaktycznie np. substantiva: tama || dama, kura || gára, grzywa || krzywa, i t. d. Siła zatem psychiczna, utrzymująca różnicę tenuis: media jest w polszczyźnie znaczna1)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rudnicki, Mikołaj 1912. Studya psychofonetyczne. I. Assymilacya, Kraków : Nakł. AU
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.