substantiwum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dormant ten jest produktywny przede wszystkim przy tworzeniu ekspresywnych tzw. nomina attributiva od pni przymiotnikowych. Według DorM XIII s. 194 jest to jego funkcja odziedziczona z okresu pie. Bzeez znamienna, iż podobnie jak w języku polskim wszystkie w ten sposób powstałe substantiwa mają najczęściej zabarwienie uczuciowe ujemne i dotyczą nazw osób, np.: divijakb "homo ferns’ MBX s. 216, sirakb 'homo pauper5, też łęzako 'agricola5. W sumie w samym MLex notuje się ponad 20 tego typu nazw atrybutywnyeh, przy czym większość z nich to nazwy o zabarwieniu uczuciowym ujemnym. Wyjątek stanowią np. junakb...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.