substytucja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mi. Różnica między dzisiejszem pojęciem Ukrainy, a ówczesnem nie jest też tylko formalna, jak to czysto twierdzą sami Ukraińcy, t. j. nie leży w samej tylko zmianie nazwy, względnie w substytucji dawniejszych cech religijno-kulturalnych, przez nowsze językowo-etnograficzne. Nie. Polska przedrozbiorowa nie miała świadomości różnicy między Rusią w ogólności, a jej trzema odłamami narodowościowemi, mimo, że proces zróżniczkowania pierwotnej jednolitej Ru...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.