subtradycja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ski, Norwid będzie właśnie ich prekursorem. Wobec faktu powstającej tradycji poezji polskiej w przekładzie na angielski o własnej hierarchii wartości literackich, Norwid angielskojęzyczny będzie w pierwszej instancji odbierany w tym właśnie kontekście, a dopiero po umieszczeniu go na tle tej subtradycji może nastąpić skonfrontowanie właściwości jego poezji z właściwościami różnych nurtów rodzimej poezji angielskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Puzynina, Jadwiga, Teleżyńska, Ewa (red.) 1992. „Całość” w twórczości Norwida. Praca zbiorowa, Warszawa : Wydział Polonistyki UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.