sudeckoniemiecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wchodzić tu mogły w grę także argumenty z dziedziny, naciąganego sztucznie do potrzeb zaborczości niemieckiej, „prawa samookreślenia narodów”, tj. prawa do stanowienia o swoim losie, na które to prawo można byłoby powoływać się w wypadku Austrii, a także obszarów sudeckich, podobnie jak to czynili politycy austriaccy i sudeckoniemieccy w 1918/1919 roku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.